Ook bij onze wijkvereniging hanteren we huisregels. 

 

 1. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de vrijwilligers / bestuur van de wijkvereniging op.
 2. Voor de bestuurders van de verenigingen geldt dat ze ook het regelement van onze wijkvereniging dienen op te volgen. (Deze vindt u op de zijkant van de koelkast achter de bar.)
 3. Het is mogelijk dat er een toegangscontrole met legitimatie plaatsvindt.
 4. Er geldt een verbod op wapens in ons pand en op onze parkeerplaats.
 5. Er geldt een verbod op drugs in ons pand en op onze parkeerplaats. 
 6. Er zijn geen ongewenste intimiteiten geoorloofd.
 7. Iedereen dient met respect en gelijk behandeld te worden en daarvoor wordt agressie en discriminatie niet getolereerd. 
 8. We hopen dat iedereen een fijne tijd heeft in onze wijkvereniging, zodoende dat er geen hinderlijk gedrag geaccepteerd wordt. 
 9. We vragen u zich correct te kleden wanneer u naar onze wijkvereniging komt. (Ook kinderen zijn in onze wijkvereniging welkom)
 10. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen in ons wijkgebouw. 
 11. Wij verzoeken u buiten te gaan roken (ook e-sigaretten). In het gebouw is dit niet toegestaan. 
 12. Eventueel glaswerk dat mee naar buiten genomen wordt, dient op het terrein te blijven. Wij verzoeken u het ook weer mee naar binnen te nemen. 
 13. We vragen u om rekening te houden met onze buren en uw geluid te beperken wanneer u ons bezoekt, buiten gaat roken of wanneer u weer naar huis gaat. 
 14. Huisdieren zijn binnen niet toegestaan, mits toestemming van het bestuur.